เทคนิคการออมเงินง่ายๆ สำหรับคนเริ่มทำงานใหม่

คนเริ่มทำงานใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบ และก้าวเข้าสู่โลกการทำงานนั้น ส่วนใหญ่แล้วมักจะต้องพบเจอกับรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป จนทำให้การออมเงินหรือการเก็บเงินนั้นยากมากกว่าปกติ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของความจูงใจในการเก็บออมที่น้อยอีกด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับคนทำงานใหม่ๆ นั้นคุณสามารถเริ่มออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยใช้ทริคดังต่อไปนี้ – วางเป้าหมายในการออมเงิน เป้าหมายเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจในการออมเงิน ซึ่งสำหรับคนที่อยากจะเริ่มออมเงิน ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานใหม่ หรือทำงานมานานแล้วก็ตาม จะต้องหาแรงบันดาลใจในการออม ที่เป็นเป้าหมายเด่นชัด และสามารถเป็นไปได้ เช่น การออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศ การออมเงินเพื่อการลงทุน ตลอดจนการออมเงินเพื่อซื้อบ้าน หรือรถยนต์ เป็นต้น – ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออมเงิน สำหรับรูปแบบการออมเงินเดิมๆ นั้นอาจจะทำให้เกิดความน่าเบื่อได้ ดังนั้นหากคุณลองนำเอาเทคโนโลยี อย่างพวกสมาร์ทโฟนมาใช้ช่วยในการออมเงิน (ผ่านแอพพลิเคชั่นออมเงินต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย) จะช่วนทำให้เกิดความสนุกในการออม และช่วยให้ออมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย – ทดลองการออมเงินแบบง่ายๆ ไปก่อน การออมเงินนั้นควรเป็นเรื่องที่มือใหม่จะต้องเริ่มจากง่ายไปหายาก สำหรับผู้เริ่มต้นออมเงิน ควรเริ่มจากการเปิดบัญชีเงินฝาก การเก็บเงินในกระปุกออมสิน ซึ่งหากคุณออมจนเป็นนิสัยแล้ว อาจจะเริ่มเพิ่มความยากด้วยการนำเงินออมนั้นๆ ไปลงทุนในหุ้น ทองคำ หรือตราสารหนี้ต่างๆ – อย่าลืมเรื่องของการคำนวณภาษีต่างๆ เอาไว้ด้วย คนทำงานใหม่ๆ ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ จำเป็นจะต้องมีการเสียภาษี แต่หากคุณมีการวางแผนด้านการเงินและการออมดีๆ สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน…