ข้อผิดพลาดง่ายๆ ที่คนทำธุรกิจใหม่ ควรโยนทิ้งไปซะ

การเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆ นั้น มักจะต้องมีสิ่งที่ต้องทำมากมายหลายอย่าง เพื่อเซ็ทระบบธุรกิจให้สามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มันก็มีบางสิ่งบางอย่างเช่นกัน ที่ผู้ทำธุรกิจมือใหม่นั้นควรเลิกทำ เพราะมันถือว่าเป็นข้อผิดพลาด ที่อาจจะทำให้ธุรกิจประสบกับความล้มเหลวได้ ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านั้น มีดังต่อไปนี้ – อย่ามีอีโก้เยอะ สำหรับคนทำธุรกิจใหม่นั้น อีโก้เป็นสิ่งที่คุณควรวางทิ้งไปตั้งแต่เริ่มต้นเลย เพราะอีโก้นั้นเป็นตัวการที่ทำให้คุณเกิดความหยิ่งแบบโง่ๆ คิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และไม่ยอมฟังเสียงของผู้อื่น ทั้งนี้ผู้นำ หรือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มักจะมีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่เหมือนๆ กันคือเป็นผู้ที่มักจะเปิดใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของทั้งลูกค้าและคนในองค์กร เพื่อให้เกิดรูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากที่สุด – อย่าปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันไปหมด ในศาสตร์การบริหารคนนั้นมีหลักการอยู่ว่า ทุกคนมีความเป็นปัจเจกชน ที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้นำจะต้องทำการเรียนรู้ และเข้าใจพวกเขาในฐานะที่พวกเขาเป็นปัจเจกชน ไม่ใช่คิดแค่ว่าเขาเป็นคนงานเหมือนๆ กันไปหมด ซึ่งการทำแบบนี้ จะทำให้คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบการทำงาน และการจูงใจ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สูงสุดได้ – อย่าจ้างงานเร็วเกินไป บริษัทใหญ่ๆ นั้นโชคดีกว่าที่มีตัวเลือกเยอะ และมีฝ่ายบุคคลที่คอยสกรีนคนที่เหมาะสมที่สุดให้ แต่หากคุณเป็นองค์กรเล็กๆ ที่ไม่โชคดีแบบนั้น อย่ารีบรับคนงานที่เข้ามาสมัครเกินไป จงคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานและลักษณะนิสัยของผู้สมัครเสียก่อน โดยพิจารณาจากสิ่ง หรือทีมงานที่คุณต้องการ จากนั้นค่อยตัดสินใจจ้างก็ยังไม่สาย ไม่ควรรีบจ้างเร็วเกินไป เพราะอาจจะได้คนที่ไม่ตรงกับที่ต้องการ หรือที่ร้ายเลยก็คืออาจก่อให้เกิดปัญหาในการทำงานได้ครับ…