กสทช. ประกาศเปลี่ยนการลงทะเบียนซิมใหม่ สแกนใบหน้า-ลายนิ้วมือ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศเรื่องการเปลี่ยนวิธีลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใหม่ ด้วยวิธีตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลโดยสแกนใบหน้า และลายนิ้วมือเพื่อป้องกันการปลอมแปลงในการลงทะเบียนซิมการ์ด ซึ่งการตรวจสอบด้วยวิธีการยืนยันตัวตนด้วยการแสกนใบหน้า และลายนิ้วมือนี้ใช้เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในบัตรประชาชน ถ้าข้อมูลตรงกัน ก็จะสามารถออกซิมการ์ดใหม่ได้ แต่ถ้าไม่ผ่าน ก็ให้ติดต่อกับศูนย์ให้บริการหรือสำนักงานบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลในการเปิดใช้ซิมการ์ดต่อไป การลงทะเบียนแบบนี้ กสทช. ได้เริ่มแจ้งไปยังผู้ให้บริการทุกเครือข่ายแล้วเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนซิมใหม่ที่จะเริ่มในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ที่มา: atimedesign.com