นักดาราศาสตร์เชื่อ “ดาวเคราะห์ดวงที่ 9” มีอยู่จริง

นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันกล่าวว่า จากการศึกษาวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย 2015 BP519 ชี้ถึงการมีอยู่ของ ดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ในระบบสุริยะซึ่งอาจมีมวลมากกว่าโลกถึง 10 เท่า และอาจเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 9 (Planet Nine) ที่เหล่านักดาราศาสตร์เชื่อว่าซ่อนตัวอยู่ในห้วงอวกาศอันห่างไกลจากดวงอาทิตย์เป็นอย่างมากจนยังค้นหาไม่พบ น.ส.จูเลียตต์ เบ็กเคอร์ นักศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐฯและคณะ ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารวิทยาศาสตร์ “ควอนตา” (Quanta) ว่าได้ติดตามศึกษาวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย 2015 BP519 เมื่อ 3 ปีก่อน และล่าสุดพบว่าวงโคจรที่มีลักษณะผิดปกติของดาวเคราะห์น้อยนี้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อถูกกระทำด้วยแรงดึงดูดจากดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่มากเท่านั้น แต่ดาวเคราะห์ที่ว่าไม่ใช่ดาวบริวารในระบบสุริยะที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว นักดาราศาสตร์ค้นพบ 10,000 หลุมดำซ่อนอยู่กลางทางช้างเผือก ผู้วิจัยระบุว่าวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย 2015 BP519 มีขนาดใหญ่กว่ารัศมีวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 35-863 เท่า แต่ที่ผิดแปลกไปจากวงโคจรของดาวเคราะห์และดาวเคราะห์น้อยต่าง ๆ ในระบบสุริยะก็คือ 2015 BP519 ทำมุมเอนเอียงเข้าใกล้วงโคจรของโลกมากกว่าถึง 54 องศา ซึ่งการที่วงโคจรจะอยู่ในลักษณะเช่นนั้นได้จะต้องมีแรงดึงดูดมหาศาลจากดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งมายึดเหนี่ยวเอาไว้ น.ส.เบ็กเคอร์และคณะได้สร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่แสดงวงโคจรของ 2015 BP519 และได้ทดลองใส่ข้อมูลของ “ดาวเคราะห์ดวงที่ 9” เท่าที่เคยมีการตรวจสอบมาลงไปในแบบจำลองดังกล่าว…