แคปซูลนอนหลับแช่แข็งสำหรับมนุษย์อวกาศ กำลังจะเป็นจริงแล้ว NASA จัดให้

เรื่องราวแบบในหนัง Sci-Fi อาจกลายเป็นความจริงในชีวิตของเรา เมื่อนาซา และ SpaceWorks กำลังวิจัยแคปซูลนอนหลับแช่แข็งสำหรับมนุษย์อวกาศ เพื่อการปฏิบัติภาระกิจในอวกาศและดวงดาวอันไกลโพ้น คุณอาจคิดว่ามันเจ๋งสุด ๆ เมื่อการเดินทางไปในอวกาศที่แสนน่าเบื่อและยาวนาน ทำให้นาซาคิดที่จะทำการแช่แข็งร่างกายมนุษย์ไป โดยเทคโนโลยีแคปซูลนอนหลับในอุณหภูมิต่ำไครโอสลีฟ Cryosleep และตื่นขึ้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเพื่อทำภาระกิจต่อไป Nasa ได้มอบหมายให้ SpaceWorks วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแคปซูลสำหรับให้นักบินอวกาศนอนหลับเป็นเวลานานแบบไครโอสลีฟ (Cryosleep) โดยทำให้ร่างกายของนักบินอวกาศเข้าสู่ภาวะ Hypothermia เทียม คือ การทำให้ร่างกายนักบินอวกาศมีอุณหภูมิค่อย ๆ ต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียสอย่างช้า ๆ จนเข้าสู่สภาพ Hypothermia เทียมอย่างปลอดภัย ภายในได้การดูแลควบคุมทางการแพทย์ด้วยวิธี Total Parenteral Nutrition (TPN) เพื่อป้องกันความเสียหายของเซลล์ร่างกายจากการขาดออกซิเจนและส่งสารอาหารเข้าสู่ร่างกายนักบินอวกาศรวมไปถึงขับถ่ายของเสียที่เกิดขึ้นในรางกาย เพื่อลดการใช้พลังงานทรัพยากรเพื่อการดำรงชีพที่นักบินอวกาศต้องบรรทุกไปกับยานอวกาศ 10 สิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งอาณานิคมบนดาวอังคาร โดยในขณะที่นักบินอวกาศอยู่ในแคปซูลนอนหลับในอุณหภูมิต่ำไครโอสลีฟ (Cryosleep) จะได้รับการดูแลทางการแพทย์ด้วย หุ่นยนต์ Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) จะทำหน้าที่เป็นแพทย์คอยช่วยเหลือนักบินอวกาศขณะหลับแบบไครโอสลีฟ (Cryosleep) อยู่ในแคปซูล โดยหุ่นยนต์จะทำหน้าที่ควบคุมระบบต่าง ๆ…