วิธีการรักษาอาการ พังผืดที่มือ

โรคพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ  carpal tunnel syndrome หรือ อาการ พังผืดที่มือ เกิดจากการกดทับเส้นประสาท Median nerve ที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว บริเวณนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางครึ่ง  การกดทับบริเวณข้อมือ ก็จะทำให้มีอาการปวด ชา ร้าวไปตามข้อมือ โดยเฉพาะนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง สาเหตุเกิดจาก ที่มีการใช้งานมือที่ซ้ำๆ  ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับอาชีพที่ต้องใช้งานมือบ่อย  เช่น พนักงานคีย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์  พนักงานเย็บตัดเสื้อผ้า หรือแม่บ้านที่มีการบิดผ้าบ่อยๆ ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ เราพบว่าโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ มีภาวะต่างๆ เหล่านี้ร่วมด้วย เช่น โรคอ้วน การตั้งครรภ ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่ข้อมือมาก่อน  ก็จะเกิดโรคพังผืดได้   การรักษาโรค พังผืดที่มือ กดทับเส้นประสาท แบ่งการรักษาเป็น 2 แบบใหญ่ๆ  ดังนี้ การรักษาโดยการใช้ยา จำพวกยาต้านการอักเสพ และยาจำพวกสเตียรอยด์ ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการอักเสพแล้วไม่ดีขึ้น และทำการกายภาพบำบัด โดยไม่ต้องผ่าตัด การรักษาโดยการผ่าตัด วิธีแรกโดยการผ่าตัดแบบเปิด โดยการเปิดแผลเข้าไปโดยตรง ไปถึงที่ช่องโพรงอุโมงค์ที่ข้อมือ…