ไวรัสตับอักเสบบี มีลูกได้ไหม?

คนที่มี ไวรัสตับอักเสบบี แล้วตั้งครรภ์ได้ไหม?  อันตรายส่งต่อจากแม่ท้องสู่ทารกในครรภ์ ลูกเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง พัฒนาเป็นโรคตับแข็ง หรือมะเร็งตับในอนาคต คนที่กำลังจะตั้งครรภ์หรือกำลังจะมีลูก เป็นไวรัสตับอักเสบบีจากการสำรวจความชุกของโรคไวรัสตับอักเสบบีในคนไทย พบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากมารดาถึง 3,800 คนต่อปี ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข จึงเดินหน้ากำจัดการถ่ายทอดโรคไวรัสตับอักเสบบีที่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก โดยเริ่มให้บริการแล้วในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ ปีแรกนี้จะดำเนินการในพื้นที่ 12 จังหวัดนำร่องกระจายทุกภูมิภาค โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินการ พร้อมตั้งเป้าลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ภายในปี 2568 โดย 12 จังหวัดนำร่องได้แก่ 1.เชียงใหม่ 2.พิษณุโลก 3.นครสวรรค์ 4.นนทบุรี 5.ราชบุรี 6.ฉะเชิงเทรา 7.ของแก่น 8.อุดรธานี 9.สุรินทร์ 10.อุบลราชธานี 11.นครศรีธรรมราช 12.สงขลา เชื้อไวรัสตับอักเสบบี มีผลต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ ดังนี้ มารดาที่ติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี นั้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานขณะตั้งครรภ์…