โรคซึมเศร้า อันตรายหากไม่รักษา

โรคซึมเศร้า ความอันตรายของโรคนี้ หากไม่สังเกตุ เราอาจจะไม่เห็นอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยเลยหรืออาจจะเห็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีชีวิตที่ดียิ้มแย้ม รื่นเริง เหมือนคนปกติ โรคซึมเศร้านั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเราเหมือนกับโรคทั่วๆ ไป การเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่เป็นจะเป็นคนอ่อนแอ ล้มเหลว หรือไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งมีสาเหตุเช่น การสูญเสีย การหย่าร้าง ความผิดหวัง และเกิดได้เองโดยไม่มีสาเหตุ ซึ่งปัจจุบันโรคนี้สามารถรักษาหายได้ด้วยยา การรักษาทางจิตใจ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ส่วนในประเทศไทยเรามีผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ากว่า 1-2 ล้านคน สาเหตุนั้นก็มีกันหลากหลายออกไป ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของสารเคมีในสมอง สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่เจอะเจอในแต่ละช่วงชีวิตซึ่งถ้าไม่เข้าใจ ก็ไม่สามารถสังเกตุอาการของคนใกล้ตัวเพื่อที่จะทำการรักษาก่อนที่จะกลายเป็นภัยต่อพวกเขาเองและบุคคลอื่นๆ ได้ โรคซึมเศร้านับเป็นโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่งที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติทางอารมณ์ จนส่งผลต่อร่างกายจิตใจและความคิดรวมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยอาการของโรคจะรุนแรงขึ้นหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีจนอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย หรือจะทำร้ายผู้อื่นด้วย สาเหตุของโรคซึมเศร้า      โรคซึมเศร้าเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุหลักคือความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ซึ่งสารเคมีในสมองสามารถปรับให้กลับคืนมาสู่ปกติได้โดยการใช้ยาสารเคมีในสมองหลักๆคือ ซีโรโตนิน ซึ่งมียาที่ผลิตแล้วปรับสมดุลสารเคมีในสมองนี้มีมาหลายสิบปีแล้วและต่างประเทศก็ใช้กันมากเพราะมีความปลอดภัยมาก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านกรรมพันธุ ลักษณะนิสัย พัฒนาการทางด้านจิตใจ สภาพแวดล้อมรวมถึงประสบการณ์ในแต่ละช่วงชีวิตด้วย อาการของโรคซึมเศร้า      จะมีอารมณ์เสร้าซึมเกือบทั้งวันและเป็นทุกวัน ความสนใจในกิจกรรมที่เคยทำลดน้อยลง เก็บเนื้อเก็บตัว เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ หรือหลับมากเกินไป สมาธิสั้น อ่อนเพลีย…