ไวรัส RSV ปล่อยไว้อันตรายถึงแก่ชีวิต

     เนื่องด้วยอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว ร่างกายต้องรับมือกับสภาพอากาศ และโรคที่สำคัญที่มีโอกาสติดเชื้อทำให้เกิดอาการไม่สบายได้ง่าย โดยฌฉพาะในเด็กเล็ก คือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อ ไวรัส RSV อาการถ้ามองเผินๆ จะเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดา แต่แท้จริงแล้วมันสามารถทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ไวรัส RSV คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อ Respiratory Syncytial Virus เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายผลิตสารคัดหลั่งจำนวนมาก เช่น เสมหะ เป็นต้น เชื้อไวรัสนี้จะแพร่กระจายผ่านการไอหรือจาม ผู้ป่วยที่มีอาการเบื้องต้นคล้ายๆ เป็นหวัดคือ ปวดศรีษะ มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล พบผู้ติดเชื้อ RSV ได้ในทุกไว แต่พบมากในเด็กและทารก ซึ่งเป็นวัยที่มักเกิดอาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนได้ อาการของการติดเชื้อ ไวรัส RSV อาการของการติดเชื้อ RSV โดยปกติผู้ป่วยจะแสดงอาการหลังสัมผัสถูกเชื้อไวรัสมาในระยะเวลา 4-6 วัน ผู้ใหญ่และเด็กโตมักจะพบอาการคล้ายๆเป็นไข้หวัด คือ คัดจมูก มีน้ำมูก มีไข้ต่ำ ปวดศรีษะ ไอแห้ง เจ็บคอ ไวรัส RSV สามารถพัฒนาไปถึงขั้นรุนแรงได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาในทางเดินหายใจ…