ย้ำคิดย้ำทำ

อาการ ย้ำคิดย้ำทำ เป็นได้ทุกคน

ผู้ป่วย ย้ำคิดย้ำทำ จะมีความคิดในเรื่องเดิมๆ เกิดขึ้นในจิตใจ แบบซ้ำไปซ้ำมาไม่จบสิ้นตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ทราบสาเหตุเรียกว่า ย้ำคิด ส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนื่องจากความคิดให้เกิดการกระทำ ซ้ำๆ คือเรียกว่าย้ำทำ เมื่อเกิดอาการดังกล่าว บางรายจะมีอาการซึมเศร้า วิตก กังวล หวาดกลัว และเหนื่อยล้าจากการกระทำซ้ำๆ จึงมักส่งผลให้ผู้ป่วยเป็นทุกข์และมีความวิตกกังวลจากความคิดที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือคิดมากเกินพอดี เช่น กลัวความสกปรกหรือกลัวเชื้อโรคจากการหยิบจับสิ่งของและการสัมผัสผู้อื่น วิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ตลอดเวลา เช่น ลืมปิดประตูบ้านหรือลืมปิดเตาแก๊ส ไม่สบายใจเมื่อเห็นสิ่งของวางไม่เป็นระเบียบ อาการย้ำทำ เป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่ออาการย้ำคิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความวิตกกังวลในใจรวมทั้งเป็นกฎเกณฑ์บางอย่างที่ผู้ป่วยคิดว่าตนเองต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุร้าย ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกสบายใจเมื่อได้ลงมือทำ ซึ่งคนปกติเป็นคนที่ชอบมีพฤติกรรมตรวจดูความเรียบร้อยในเรื่องต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด แต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ จะไม่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้ ทำให้เสียเวลาไปกับการย้ำทำวันละไม่ต่ำกว่า 1 ชัวโมงจนมักส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยอาการจะแสดงออกดังนี้เช่น – ล้างมือหรืออาบน้ำบ่อยจนเกินความจำเป็น – ตรวจดูเตาแก๊สและประตูซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อให้แน่ใจว่าม่ลืมปิด – ชอบเก็บสะสมสิ่งของในบ้านมากเกินไป – ท่องคำพูดหรือบทสวดมนต์ในใจซ้ำๆ มีความคิดบางอย่างวกวนในหัวใจทำให้นอนไม่หลับ – คิดเรื่องไร้สาระซ้ำๆ – ตรวจเช็คสิ่งต่างๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า – หงุดหงิดกับความผิดเล็กๆน้อยๆรอบตัว โรคซึมเศร้า อันตรายหากไม่รักษา สาเหตุของโรค ย้ำคิดย้ำทำ โรค ย้ำคิดย้ำทำ…