ไฟป่า

ฝุ่น PM2.5 วิกฤตหมอกควันพิษ มัจจุราชที่กำลังคร่าชีวิต

     จากที่เคยเป็นเรื่องไกลตัว หมอกควันพิษ ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ที่เคยเกิดขึ้นจนเป็นวัฏจักรประจำปีในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ตอนล่าง กำลังเป็นภัยมืดใกล้ตัวเราในเวลานี้ ล่าสุดกรมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน PM2.5 ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉลี่ย 24 ชั่วโมง คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ริมถนน และพื้นที่ทั่วไป โดยพื้นที่ถนนสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละอองเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กรุงเทพฯ ในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่โดยตรงจะพยายามป้องกันแก้ไข แต่ก็ทำได้แค่ส่งสัญญาณเตือน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น จึงหน้าห่วงว่าปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองพิษนับวันยิ่งเกิดขึ้นรุนแรง จะส่งผลกระทบในวงกว้างเข้าวิกฤตหนักขึ้น      โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากมลพิษจากปริมาณยานยนต์บนท้องถนนที่เพิ่มปริมาณขึ้นแบบก้าวกระโดดทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การก่อสร้างสาธารณูปโภคอย่างเช่นรถไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการหลายเส้นทางทั่วทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล การก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่กระจายอยู่ทุกที่ ฝุ่นละอองและมลพิษจากการเผาขยะ โรงงานอุสาหกรรม ซึ่งมีจำนวนมาก และเกิดการสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะยิ่งยากในการควบคุมดูแลแก้ปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการคือการยกระดับความสำคัญในการป้องกันแก้ไขมลพิษทั่วกรุง ให้วาระแห่งชาติ ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมมากกว่านื้ วิกฤตมลพิษนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนแล้วจะยังมีผลต่อนักธุรกิจ นักลงทุน นักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่อยากเสี่ยงภัยมาเยือนทำให้จะมีผลกระทบต่อการลงทุนและการท่องเที่ยว สาเหตุหมอกควันพิษ PM2.5      การเผาป่าของชาวเขาอาจไม่ใช่ต้นต่อของมลพิษทางอากาศในทางภาคเหนือทั้งหมด ในหมู่บ้านป่าคาสุขใจ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย…