เจาะลึกไขข้อสงสัย บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายจริงหรือ?

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน หลังจากที่มีการประกาศห้ามการนำเข้าและครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าออกมาจากทางรัฐบาล ก็มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วย ทำให้หลายๆคนสับสนเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ บุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นยาสูบชนิดใหม่ทีมีนิโคตินเป็นส่วนประกอบ ผู้สูบจะได้รับสารนิโคตินที่ระเหยด้วยความร้อนจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ เมื่อนิโคตินเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายระบบ เช่น สมองของทารก ถึงวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงที่มีการเจริญเติบโต นิโคตินทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองอย่างถาวร ลดทอนประสิทธิภาพในการทำงานส่วนที่กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และลดระดับความสามารถในการควบคุมตนเองต่อแรงกระตุ้นและอารมณ์ นิโคตินทำให้เซลล์เยื้อบุหลอดเลือด เป็นเหตุให้ความยืนหยุ่นของหลอดเลือดลดลง นำไปสูโรคหัวใจและหลอดเลือด สารนิโคตินถูกดูดซึมเข้าปอดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปอดมีการหลังสารคัดหลั่งเพิ่มมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้น หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับนิโคติน จะส่งผลต่อการพัฒนาการของปอดสำหรับทารกในครรภ์ นอกจากนิโคตินแล้ว อนุภาคในละอองฝอยไอน้ำที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กมากหลายชนิดเล็กกว่าอนุภาคที่พบในควันบุหรี่ธรรมดา อนุภาคเหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงจุดที่ลึกมากที่สุดของปอด ทำให้เกิดการอักเสบของเหยื่อบุหลอดลม และถุงลมขนาดเล็ก บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร?  เป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กลไกลไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ทั่วไปประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนคือ แบตเตอรี่ ตัวทำให้เกิดไอและความร้อนและน้ำยา และถ้ากล่าวถึงเฉพาะส่วนของน้ำยาที่จะถูกทำให้เป็นไอและเข้าสู่ร่างกายของผู้สูบจะประกอบด้วยสารประกอบหลักๆคือ สารอะไรบ้าง ที่อยู่ใน บุหรี่ไฟฟ้า นิโคติน  ซึ่งเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่พบได้ในทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ปกติทั่วไปเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่เมื่อสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายมันจะไปกระตุ้นระบบปรสาทส่วนกลาง เพิ่มความดันโลหิต เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ มะเร็งช่องปาก หลอดอาหารและตับอ่อน นอกจากนี้นิโคตินยังไปกระตุ้นให้มีการหลั่งของฮอโมนคอร์ติซอลเพิ่มขึ้น ทำให้เส้นเลือดตีบ เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในสมองอีด้วย โพรไพลีนไกลคอล  เป็นส่วนประกอบในสารสำหรับการทำให้เกิดไอ โพรไพลีนไกลคอลเมื่อสัมผัสหรือสูตรดมเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง ดวงตาและปอดได้ โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด และถุงลมโป่งพอง…