มารู้จักกับฝุ่นพิษ PM 2.5 ภัยเงียบที่อันตรายต่อสุขภาพ

    มลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่มีผลร้ายแรงต่อสุขภาพโดนเฉพาะฝุ่นพิษขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)หากไม่มีตัววัดดัชนีคุณภาพอากาศเราจะมองไม่เห็นและไม่รู้ว่ามลพิษทางอากาศมีมากแค่ไหนจึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง  คำว่า PM 2.5 นั้นมันคืออะไร เป็นตัวย่อมาจาก (Particulate Matters) หมายถึง อนุภาคที่เป็นของแข็ง หรือของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรา  ฝุ่นละอองเป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพและองค์ประกอบ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด ลักษณะที่แตกต่างกัน ได้แก่ ขนาดของฝุ่น ปริมาณ รูปร่าง ความหนาแน่น การนำไฟฟ้า การกัดกร่อน การดูดความชื้น เป็นต้น 2.5 ก็คือเป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน      สาเหตุ ของการเกิดฝุ่น PM 2.5โดยทั่วไปแล้วฝุ่นละอองจะมีอยู่ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเกสรดอกไม้ และละองดินทราย และเกิดขึ้นจากการกระทำของน้ำมือมนุษย์เช่น การเผาไหม้จากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า กระบวนการอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้าพลังงานฟอลซิล ซึ่งฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่จะถูกกรองโดยขนจมูกของคนเรา แต่ถ้าเป็น ฝุ่นพิษ PM2.5 นั้นมีขนาดเล็กเกินไปทำให้สามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่กระแสเลือดและอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ โดยเฉพาะฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน(PM2.5) ในปี 2556…