ไฟป่า

ฝุ่น PM2.5 วิกฤตหมอกควันพิษ มัจจุราชที่กำลังคร่าชีวิต

     จากที่เคยเป็นเรื่องไกลตัว หมอกควันพิษ ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ที่เคยเกิดขึ้นจนเป็นวัฏจักรประจำปีในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ตอนล่าง กำลังเป็นภัยมืดใกล้ตัวเราในเวลานี้ ล่าสุดกรมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน PM2.5 ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉลี่ย 24 ชั่วโมง คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ริมถนน และพื้นที่ทั่วไป โดยพื้นที่ถนนสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละอองเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กรุงเทพฯ ในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่โดยตรงจะพยายามป้องกันแก้ไข แต่ก็ทำได้แค่ส่งสัญญาณเตือน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น จึงหน้าห่วงว่าปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองพิษนับวันยิ่งเกิดขึ้นรุนแรง จะส่งผลกระทบในวงกว้างเข้าวิกฤตหนักขึ้น      โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากมลพิษจากปริมาณยานยนต์บนท้องถนนที่เพิ่มปริมาณขึ้นแบบก้าวกระโดดทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การก่อสร้างสาธารณูปโภคอย่างเช่นรถไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการหลายเส้นทางทั่วทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล การก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่กระจายอยู่ทุกที่ ฝุ่นละอองและมลพิษจากการเผาขยะ โรงงานอุสาหกรรม ซึ่งมีจำนวนมาก และเกิดการสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะยิ่งยากในการควบคุมดูแลแก้ปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการคือการยกระดับความสำคัญในการป้องกันแก้ไขมลพิษทั่วกรุง ให้วาระแห่งชาติ ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมมากกว่านื้ วิกฤตมลพิษนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนแล้วจะยังมีผลต่อนักธุรกิจ นักลงทุน นักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่อยากเสี่ยงภัยมาเยือนทำให้จะมีผลกระทบต่อการลงทุนและการท่องเที่ยว สาเหตุหมอกควันพิษ PM2.5      การเผาป่าของชาวเขาอาจไม่ใช่ต้นต่อของมลพิษทางอากาศในทางภาคเหนือทั้งหมด ในหมู่บ้านป่าคาสุขใจ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย…

มารู้จักกับฝุ่นพิษ PM 2.5 ภัยเงียบที่อันตรายต่อสุขภาพ

    มลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่มีผลร้ายแรงต่อสุขภาพโดนเฉพาะฝุ่นพิษขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)หากไม่มีตัววัดดัชนีคุณภาพอากาศเราจะมองไม่เห็นและไม่รู้ว่ามลพิษทางอากาศมีมากแค่ไหนจึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง  คำว่า PM 2.5 นั้นมันคืออะไร เป็นตัวย่อมาจาก (Particulate Matters) หมายถึง อนุภาคที่เป็นของแข็ง หรือของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรา  ฝุ่นละอองเป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพและองค์ประกอบ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด ลักษณะที่แตกต่างกัน ได้แก่ ขนาดของฝุ่น ปริมาณ รูปร่าง ความหนาแน่น การนำไฟฟ้า การกัดกร่อน การดูดความชื้น เป็นต้น 2.5 ก็คือเป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน      สาเหตุ ของการเกิดฝุ่น PM 2.5โดยทั่วไปแล้วฝุ่นละอองจะมีอยู่ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเกสรดอกไม้ และละองดินทราย และเกิดขึ้นจากการกระทำของน้ำมือมนุษย์เช่น การเผาไหม้จากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า กระบวนการอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้าพลังงานฟอลซิล ซึ่งฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่จะถูกกรองโดยขนจมูกของคนเรา แต่ถ้าเป็น ฝุ่นพิษ PM2.5 นั้นมีขนาดเล็กเกินไปทำให้สามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่กระแสเลือดและอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ โดยเฉพาะฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน(PM2.5) ในปี 2556…