มะเร็งกระเพาะอาหาร ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง

     มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นโรคร้ายที่แฝงตัวเงียบ กว่าจะรู้ตัวเมื่อมีอาการชัดเจนขึ้น โรคก็จะลุกลามไปมากแล้ว ทั้งที่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่แรกๆแล้วก็ตาม มะเร็งกระเพาะอาหารถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นจากโรคมะเร็งทั้งหมด มะเร็งกระเพาะอาหาร เกิดจากการที่เซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารมีการแบ่งตัวเป็นจำนวนมากขึ้น อย่างผิดปกติทำให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้น สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของกระเพาะอาหาร เมื่อมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น จะเกิดการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง และสามารถกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆได้เช่น ตับ ตับอ่อน ลำใส้ ปอด และรังไข่ได้มะเร็งกระเพาะอาหารนี้มักพบในคนที่มีอายุ 40 ปีและมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเป็น 2 เท่า และมักพบกับชาวเอเชียมากกว่า อาการของมะเร็งกระเพาะอาหาร       ในระยะแรกของโรคอาจจะไม่มีอาการแสดงที่เฉพาะอาการเริ่มแรกจะมีอาการคล้ายๆโรคอื่นๆเช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือกระเพาะอาหารอักเสบจะมีอาการอาหารไม่ย่อยรู้สึกไม่สะบายท้อง ท้องอืดหลังรับประทานอาหารรู้สึกอืดแน่นบริเวณท้องส่วนบนและตรงกลาง ส่วนมากจะตรวจพบเมื่อผู้ป่วยมีอาการมาแล้ว 70% ผู้ป่วยจะมีอาการปวดแน่นท้อง มีอาการกรดไหลย้อนหรือรู้สึกแสบร้อนในกระเพาะอาหาร จะมีอาการปวดแสบหลังจากรับประทานอาหารลงไป บางรายจะมีอาการหลังจากรับประทานอาหารลงไปแล้วจะมีอาการเรอ ท้องอืด เป็นต้น หลังจากไปพบแพทย์แล้วส่วนมากจะวินิจฉัยผิดพลาดว่าเป็นโรคกระเพาะ น้ำหนักลดลงเนื่องจากความอยากอาหารลดลง อุจจาระเป็นสีดำมีเลือดปน อาเจียน โดยอาจมีอาการอาเจียนเป็นเลือดได้ เนื่องจากมีการอุดตันของกระเพาะอาหาร กลืนติด เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย อาการของโรคมะเร็งระยะสุดท้าย      อาการของมะเร็งกระเพาะอาหาร ระยะสุดท้ายจะมีการพัฒนาและเพิ่มระดับความรุนแรงของโรค อยู่ในระดับแพร่กระจายของเชื้อมะเร็งสูง และสามารถกระจายไปส่วนอวัยวะต่างๆในร่างกาย และสามารถแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณกระเพาะอาหารและต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ภายในร่างกาย และยังสามารถผ่านเข้าไปยังเลือดและแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ…